Columns

Columns

"Recycling zakelijke batterijen kan beter"

In Nederland wordt ongeveer de helft van de batterijen ingeleverd en gerecycled. De rest verdwijnt in het huisvuil.

Gastcolumn: "Corona kills Calimero"

Het nieuwe motto voor de FM-wereld volgens Harold Coenders? 'Zij zijn groot en wij maken het mogelijk, o yeah!'

"Gedrag"

In deze periode waarin we te maken hebben met de COVID-19-crisis is gedrag een veel besproken zaak.

Gastcolumn: "Schijnveiligheid en anderhalve-meter-kantoren"

Dat het een bijzondere tijd is, staat buiten kijf. Maar leven we in een tijd van crisis of in een nieuwe werkelijkheid?

"Het is gelukt, we hebben een Klimaatakkoord"

Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met bijna 100 procent te reduceren ten opzichte van 1990.

"Klimaatwet definitief aangenomen, en nu?"

In de Klimaatwet zijn doelstellingen opgenomen die moeten leiden tot het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.