Samenwerking/Vertegenwoordiging

Samenwerkingen zijn belangrijk voor FMN. Dankzij samenwerkingen kunnen we ontwikkelingen en trends tijdig signaleren. Met die kennis helpt FMN haar leden en tegelijkertijd draagt ze bij aan de ontwikkeling van het facilitaire vakgebied in Nederland.

FMN werkt samen met organisaties en verenigingen die zich richten op de ontwikkeling van een vakgebied. Het gaat hierbij om vakgebieden die zich primair richten op facility management – nationaal en internationaal – maar ook om vakgebieden op het snijvlak van facility management en andere domeinen, zoals inkoop of vastgoed.

Samenwerking

FMN kent een aantal samenwerkingen, die we graag met je delen.

Vertegenwoordiging

FMN is in een aantal geledingen formeel vertegenwoordigd en heeft daarmee ook een formele stem namens FMN.

Participatie

Naast de formele vertegenwoordigingen participeren deelnemers van FMN in vele kringenm, organisaties, platforms en kennisgroepen.