Regels platform FMN

FMN biedt op fmn.nl een platform aan en vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar deelnemers uitermate belangrijk. Daarom heeft FMN huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het platform als je akkoord bent gegaan met de huisregels. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.                          

Huisregels

Welkom op ons digitaal platform! Wij zien het platform als ons huis, waar we iedereen welkom heten, maar waar wel onze regels gelden. Deze huisregels zijn gemaakt omdat we de veiligheid van onze bezoekers, deelnemers en respectvolle communicatie belangrijk vinden. Iedere gebruiker van fmn.nl dient zich dan ook aan de regels te houden, je vindt ze hieronder. Je krijgt alleen toegang tot het platform als je akkoord bent gegaan met de huisregels. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden, lees ze daarom regelmatig nog eens door. 

De beheerder

Het platform van FMN wordt beheerd door de Community Manager van FMN en het Contentteam, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

Registratie

Om je te registreren op het FMN Platform dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Je kunt je e-mailadres zelf wijzigen in je profiel.

Plichten gebruikers

De gebruiker zal bij het posten op het platform de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Ook is het verboden om topics te openen en reacties te plaatsen over op dat moment scherpe maatschappelijke discussie. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt direct een ban of er volgt een sanctie volgens het bansysteem.

Wat is niet toegestaan op het FMN Platform?

Onderstaande huisregels gelden voor alles wat door de gebruiker geplaatst wordt op het FMN Platform, dus niet alleen voor de berichten, maar ook voor het motto en avatar van een gebruikersprofiel.

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet

Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van ongepaste berichten

Bij het posten op het platform moeten de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer, gehandhaafd worden. Dat wil zeggen dat er niet gescholden mag worden, dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn, geplaatst mogen worden.

c. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust

Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur en wanneer de bron wordt vermeld.

d. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal

Het is voor gebruikers niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het FMN Platform. Ook berichten, foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

e. Reclame maken, spammen

Spam is op geen enkele manier toegestaan op het FMN Platform. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

f. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen

Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

g. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal

Hieronder vallen NAW-gegevens, e-mails, Skype-gesprekken, (oude) gebruikersnamen en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van FMN bij naam, het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van FMN. en (privé)correspondentie met medewerkers van FMN (hieronder valt ook het beheerteam van het FMN Platform). Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing. Het delen van andere privacygevoelige informatie dan hierboven genoemd bestraffen wij direct met een ban volgens het bansysteem, er wordt dus niet eerst gewaarschuwd door middel van een officiële waarschuwing.

Persoonlijke discussie met aantoonbaar privacygevoelige kwesties worden op verzoek van de discussie opener verwijderd. FMN conformeert zich hiermee aan de op 11 december 2007 gepubliceerde ‘Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet’ van het College Bescherming Persoonsgegevens.

h. Het vertonen van destructief gedrag.

Het vertonen van destructief gedrag levert veel onrust op onder andere gebruikers van het platform. Dit is dan ook niet toegestaan. Ook het uiten van serieuze bedreigingen naar medegebruikers en/of beheerders is niet toegestaan. Ook behoudt de beheerder het recht om gebruikers die onrust veroorzaken op het platform preventief te weren.

i .Hengelen naar romantische contacten.

Als een account alleen wordt gebruikt om romantische en seksuele contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Het FMN platform is een discussieplatform en geen datingsite.

j. Het bewust gebruiken van meerdere nicknames binnen één discussie.

Het is niet toegestaan meerdere accounts op het FMN Platform te hebben.

k. Het plaatsen van spoilers.

Het plaatsen van spoilers is niet toegestaan, tenzij in de titel is aangeven dat het topic spoilers bevat.

l. Het stellen van/vragen naar diagnoses, het geven van/vragen om medisch advies of geven van aanwijzingen over medicijn- gebruik.

Wij raden te allen tijde aan hiervoor naar de huisarts of specialist te gaan. Ook het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen, waarvoor je een doktersrecept nodig hebt of zonder recept zijn te verkrijgen is niet toegestaan.

m. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).

Het praten over e-books is geen probleem aangezien dit op zichzelf een legaal product is dat tegen betaling legaal kan worden gedownload. Het ongeautoriseerd uitwisselen, dus het vragen naar en geven van links naar illegale downloads van e-books is echter niet toegestaan. Dit in overeenstemming met de richtlijnen van stichting Brein.

n. Onnodig quoten.

Quoten van tekst moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost. Een bericht van een andere gebruiker kopiëren naar een ander topic is niet toegestaan. Het verwijzen naar een bericht in een ander topic door het plaatsen van een link is wel toegestaan.

o. Onnodig buitenlands taalgebruik

De voertaal op het FMN Platform is Nederlands. Het is niet toegestaan om reacties te plaatsen waarbij een andere taal de voertaal is.

p. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, huiswerkopdrachten, petities en oproepjes.

Het FMN Platform is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. Oproepjes voor de volgende zaken zijn dan ook niet toegestaan;

·       Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag;

·       Oproepen met een (verkapte) reclame uiting;

·       Oproepen waarin een website gepromoot wordt;

·       Oproepen met een medische grondslag zoals donoren en medische testpanels (Wij geven te allen tijde het advies een medisch specialist te raadplegen);

·       Oproepen van andere media (TV/bladen/etc.) We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

q. Verwijderen van openingsposts (OP).

Bij het verwijderen van de openingspost ontvangt de betreffende topicopener een officiële waarschuwing. Mocht de platformmer deze waarschuwing niet tot zich nemen zullen er conform regels van het bansysteem stappen worden ondernomen.

r. Trollen en trollhunten.

Het opzettelijk verkeerde informatie delen of jezelf anders voordoen dan je bent wordt trollen genoemd en is niet toegestaan op het FMN Platform. Trollhunten, het openbaar beschuldigen van gebruikers voor trollen, is ook niet toegestaan.

s. Offtopic gaan binnen topics.

Het is niet toegestaan om offtopic te gaan binnen de topics op het platform. Offtopic-posts kunnen door de moderators zonder overleg offline worden gehaald. Dit geldt dus ook voor het Centraal Moderatortopic, die bedoeld is voor verzoekjes en vragen aan de moderators. Offtopic berichten en berichten over het beleid zijn in dit topic niet toegestaan. Wanneer er toch off-topic berichten geplaatst worden, zal dit worden verplaatst naar het Napraattopic.

t. Reclame eigen bedrijfjes, webshops en commerciële producten.

Het FMN Platform mag niet worden gebruikt voor reclame voor bedrijven, webshops of commerciële producten. Wanneer een topic, bericht of profiel een puur commerciële functie heeft, bijvoorbeeld structureel aanbod van eenzelfde soort artikel(en) dan houdt FMN zich het recht voor dit als spam te zien. Het is niet altijd direct duidelijk of er sprake is van commerciële verkoop. Bij twijfel zal dit per geval na contact met de desbetreffende platformmer worden beoordeeld.

u. Op de man spelen/provocatie richting mede-platformmers.

Het plaatsen van berichten of het gebruik van nicknames die als op de man spelend, provocerend of ongepast richting mede-platformmers kunnen worden beschouwd, is niet toegestaan. De beheerder zal desbetreffende berichten beoordelen, waarbij overtreding wordt bestraft via het bansysteem.

v. Verbastering van namen/personen

Het verbasteren van (bekende) namen/personen is niet toegestaan, dit kan verwarrend en kwetsend zijn. Indien dit toch gebeurt zal er gehandeld worden volgens het bansysteem.

w. Bedreiging FMN-medewerkers.

FMN vindt bedreiging, agressie, geweld, intimidatie en provocerend gedrag tegen haar deelnemers en (ingehuurde) medewerkers onacceptabel. Dit betreft alle onderstaande ‘bedreigingen’ ongeacht of deze op het platform, in verband met uitoefening van werkzaamheden namens FMN, danwel in de privéfeer of in welke andere voorkomende omstandigheid dan ook plaatsvinden.

Als bedreiging zal worden gezien:

·       Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het platform en via email, telefoon en/of enig ander kanaal;

·       Fysieke bedreiging;

·       Provocerend/ intimiderend gedrag;

·       Bedreiging en intimidatie via derden.

Bij een bedreiging zal de beheerder op het platform direct, volgens regel nr. y van de huisregels, de berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. De desbetreffende gebruiker zal direct een permaban ontvangen, waarover niet met de Community Manager kan worden gecorrespondeerd. Een eventueel topic zal offline gehaald worden.

Daarnaast zal er worden beoordeeld of er aangifte van bedreiging kan worden gedaan bij de politie zoals omschreven in artikel 284 danwel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Bovengenoemde maatregelen gelden voor de bedreiging en intimidatie van kaderleden, vrijwilligers en (ingehuurde) medewerkers van FMN, als ook voor de bedreiging en intimidatie van familieleden/partners van medewerkers.

x Aanmaken algemene accounts

Het is niet toegestaan om een generiek account aan te maken en het wachtwoord te delen in het openbaar.

y. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

De beheerder kan berichten wijzigen of verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een platformregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het zogenaamde bansysteem gehanteerd:

Waarschuwing 

Er komt eerst een persoonlijke waarschuwing of topicwaarschuwing bij de volgende overtredingen:

a. Onnodig quoten/OP wissen
b. Bij een flinke discussie die uit de hand dreigt te lopen
c. Bij hinderlijke offtopic
d. Medisch advies geven/vragen
e. Praten over zelfdoding

24- of 48-uursban (afkoelban)

a. Trollhunten
b. Verbastering van namen
c. Schelden
d. Op de man
e. Ongepast

Week-, maand- of permaban

a. Bij ernstige overtredingen zoals naw, bedreiging of stalking ontvangt de gebruiker direct een permaban
b. Bedreigen van betrokkenen FMN
c. Platformmen onder proxy
d. Onderzoeken en oproepjes
e. Trollen
f. Spam
g. Hengelen

De beheerder kan indien nodig contact opnemen met de “abuse afdeling” van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het platform dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

Ontvangt een platformmer binnen een half jaar 3 weekbannen, dan wordt de platformmer ter beoordeling bij de beheerder gemeld en kan er een ban voor nog een week, een maand, een permaban of een pijlerban worden gegeven.

Wanneer een gebruiker een ban heeft, is het niet toegestaan met een ander account te platformmen op het FMN Platform. De nieuwe nick ontvangt een permanente ban.

Wanneer de nickname van een gebruiker door de beheerder als ongepast wordt beoordeeld, zal de gebruiker direct een officiële waarschuwing ontvangen. Ook krijgt de gebruiker de kans zijn of haar nickname aan te passen.

z. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de platformbeheerder, die zullen indien nodig actie ondernemen. Je kunt de beheerder bereiken via platform@FMN.nl.

Lees ook de statuten en huishoudelijk reglement van FMN die van toepassing zijn.