Column

"Impact corona op Earth Overshoot Day 2020?"

Met onze huidige levensstijl hebben we 1.6 aardes nodig. We kunnen zo niet doorgaan zonder destructieve gevolgen.
7 juli 2020 | 2 minuten lezen

Earth Overshoot Day is een initiatief van Global Footprint Network, een internationale onderzoeksorganisatie die meet en beheert hoe de wereld met haar natuurlijke rijkdommen omgaat. Door onze wereldwijde overconsumptie gebruiken we elk jaar meer grondstoffen dan de aarde bezit of kan aanmaken. De dag waarop wereldwijd alle grondstoffen voor de rest van het jaar gebruikt zijn wordt de Earth Overshoot Day genoemd. De berekende Earth Overshoot Day 2020 is 22 augustus en valt daarmee 3 weken later (!) dan in 2019 toen deze dag op 29 juli viel. De Earth Overshoot Day viel jaar op jaar eerder dan het voorgaande jaar. Is dit goed nieuws? Ja, elke dag dat de Earth Overshoot Day later in het jaar valt is positief.

Effect coronavirus

Als gevolg van het coronavirus zijn vele economieën voor kortere of langere tijd tot stilstand gekomen. Echter, ondanks de dramatische vermindering van de wereldwijde economische activiteit van dit jaar, gebruiken we nog steeds zo’n 60% meer aan grondstoffen van de aarde dan de aarde kan aanmaken. Met onze huidige levensstijl hebben we nu 1.6 aardes nodig maar we hebben maar één aarde. We kunnen zo niet doorgaan zonder destructieve gevolgen. Hoewel de impact van het coronavirus duidelijk zichtbaar is, dienen we tegelijkertijd te beseffen dat er dus (veel) meer voor nodig is dan een pandemie om op een Earth Overshoot Day van 31 december uit te komen. Dat is de dag waarop we aan één aarde genoeg zullen hebben.

Hoe kun jij de Earth Overshoot Day-datum helpen veranderen?

Met een minder belastende leefstijl in combinatie met een circulaire economie (kringloopeconomie) zouden we het grondstoffengebruik flink moeten kunnen terugdringen. Dit is voor velen een uitdaging, omdat we er nauwelijks bij stilstaan dat we te veel grondstoffen verbruiken. We dienen onze ecologische voetafdruk te verminderen die in grote mate wordt bepaald door ons eigen energieverbruik, hoe we ons vervoeren en wat we consumeren. De grootste bijdrage aan onze persoonlijke voetafdruk wordt veelal veroorzaakt door het dagelijks eten van vlees, het altijd met de eigen auto naar het werk gaan en het regelmatig vliegen naar verre oorden.

De volgende stap is dat we onze consumptie naar een circulaire economie gaan aanpassen. Voor het vervaardigen van producten dient zoveel als mogelijk gebruik te worden gemaakt van duurzame grondstoffen, zoals hout uit bossen die duurzaam worden beheerd (FSC-hout en PEFC-hout) of gerecyclede materialen.

Onze levensstijl aanpassen, waarbij minder tot geen nieuwe grondstoffen nodig zijn, zal niet gemakkelijk zijn. Maar het is ook een enorm mooie uitdaging, voor zowel consumenten als producenten. En wat een fraai resultaat zou het zijn als de komende jaren Earth Overshoot Day niet steeds eerder, maar juist aanhoudend steeds later in het jaar zou vallen en op een gegeven moment zelfs niet meer zou blijken te bestaan.

Bereken zelf eens je persoonlijke Earth Overshoot Day op deze website