Persbericht

Finalisten FMN Student Awards 2020 bekend

6 oktober 2020 | 2 minuten lezen

De zes finalisten voor de FMN Student Awards 2020 zijn bekend. Een selectiecommissie heeft uit alle inzendingen drie scripties genomineerd in de categorie Bachelor en drie scripties in de categorie Master.

Finalisten FMN Student Awards 2020

De finalisten in de categorie Bachelor zijn (op alfabetische volgorde van de achternaam):

 1. Amber de Groot - Hogeschool Rotterdam
  Titel : Eindstation: Gastvrijheid
  Onderwerp : Een onderzoek naar de optimale en meest toekomstbestendige vorm van receptieservice voor (de kantoren van) NS.
 2. Cennet Kumas - De Haagse Hogeschool
  Titel : Van social impact naar werkgeluk
  Onderwerp : Wat is social impact en hoe kan social impact op medewerkers van leveranciers van ABN AMRO in positieve banen geleid worden?
 3. Kylian Ligtelijn - Hanzehogeschool Groningen
  Titel : Towards a better energy performance
  Onderwerp : Inzichtelijk maken van de huidige energieprestatie, en laten zien welke mogelijkheden er zijn om betere prestaties te creëren.

De finalisten in de categorie Master zijn (eveneens op alfabetische volgorde van de achternaam):

 1. Iris Beltman - Saxion & University of Greenwich
  Titel : The added value of real estate for the home care sector
  Onderwerp : Onderzoek naar op welke wijze vastgoed ondersteunend is aan een dynamische zorgmarkt.
 2. Erik van Eerten - NHL Stenden
  Titel : Van kostenprestatie-instrument naar een meervoudig waarde-indicator
  Onderwerp : Een ontwerponderzoek om de facilitaire afdeling uit de kosten-structuur te halen en deze te laten beoordelen op basis van (toegevoegde) waarde die deze levert aan de organisatie.
 3. Esther Okwe - Zuyd Hogeschool
  Titel : Assessment of the potential added-value of building information modelling (BIM) for FM
  Onderwerp : Onderzoek naar de bijdrage die BIM (bouwwerk informatie model) kan leveren om facility management te verbeteren in de exploitatie- en onderhoudsfase van kantoorgebouwen in Lagos, Nigeria.

Kwalitatieve en relevante scripties

Alle inzendingen zijn door de selectiecommissie anoniem beoordeeld: de selectiecommissie wist niet wie de studenten zijn en aan welk opleidingsinstituut zij studeren. Commissielid Alberdien Kenbeek van De Haagse Hogeschool laat weten dat de selectiecommissie zeer tevreden is met de kwaliteit en relevantie van de scripties: “Het zijn interessante en diverse onderwerpen die eens te meer de trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied laten zien. Een extra compliment voor het feit dat de studenten in tijd van corona hoogwaardige beroepsproducten hebben afgeleverd.”

Bekendmaking winnaars

De finalisten maken de komende weken samen met FMN een video waarin zij hun afstudeeronderzoek presenteren. In de tussentijd beoordeelt een vakjury de genomineerde scripties. Op donderdag 12 november a.s. bepaalt dit oordeel samen met het oordeel van de deelnemers aan het digitale FMN-congres Connect XL ‘Back to school!’ welke studenten de bachelor- en masterscriptie met de meeste relevantie of grootste impact op het facilitaire vakgebied hebben geschreven.

Bevorderen van innovatief facilitair onderzoek

De Commissie Onderwijs van FMN organiseert de FMN Student Awards 2020. Met de awards bevordert FMN samen met de facilitaire opleidingen in Nederland innovatief facilitair onderzoek door studenten, kennisdeling en de ontwikkeling van het vakgebied. De FMN Student Awards 2020 worden mede mogelijk gemaakt door LOOFD, het landelijk overleg opleidingen facilitaire dienstverlening.