Duurzame ontwikkeling

De komende decennia staan in het teken van klimaatneutraliteit, circulariteit en inclusiviteit. Zoals in het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, moeten we de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. De impact van de maatregelen en ontwikkelingen op hoe wij werken, zaken doen, leren, wonen en leven zal groot zijn. De gebouwde omgeving heeft een aanzienlijk aandeel in het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daarmee komen ook facility managers nadrukkelijk in beeld. Hun invloed op de energieprestatie van gebouwen en op het gedrag van mensen die deze gebouwen gebruiken, is groot. Om die reden draagt FMN actief bij aan de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen. Dit doen we door gebruikers en eigenaars van gebouwen te ondersteunen en de markt te informeren. Maar ook door kaders te scheppen en de normen en doelstellingen te beïnvloeden.

FMN gaat verder waar energielabels stoppen. Kortom: een serieuze bijdrage aan het realiseren van de urgente klimaatdoelen van Parijs. Doe jij ook mee?

FMN en de inclusieve economie

FMN richt zich zowel op een circulaire als inclusieve economie. De circulaire economie maakt grondstofkringlopen sluitend. Materialen vertegenwoordigen waarde. De gebouwde omgeving verbruikt ruim dertig procent van alle grondstoffen in Nederland. Facility- en vastgoedmanagers worden de nieuwe grondstofmanagers van de toekomst. De facilitaire branche maakt de hele cycli van inkoop naar exploitatie tot einde gebruik mee. Om de circulaire economie een versnelling te laten doormaken, is bij uitstek het facilitaire domein geschikt om te experimenteren en ervaring op te doen. Dit zonder te veel risico voor het primaire proces, maar met grote impact op het milieu (met invloed op de totale inkoopketen).

Het facilitaire werkveld heeft als doel het creëren van een prettige werkomgeving om het beste uit de mensen te halen, te ontmoeten, te ontspannen en op te laden. Met een positief effect op gezondheid, productiviteit en creativiteit. Daarnaast is exclusiviteit ook het creëren van betrokkenheid. Betrokken mensen weten de missie van een organisatie goed over te brengen, zijn onderdeel van de oplossing en nemen verantwoordelijkheid. Betrokkenheid gaat ook over participatie en de mogelijkheid om initiatief te nemen door zowel de facilitaire branche als gebruikers van gebouwen. Door de diversiteit aan werk en benodigde capaciteiten kan de facilitaire branche op grote schaal sociale waarde toevoegen voor kwetsbare groepen als het gaat om werk, opleiding en ontwikkeling.