Inspiration & Learning Centre

In je facilitaire loopbaan kom je geregeld voor uitdagende vraagstukken te staan. Een kant-en-klaar antwoord is er niet, want elke situatie is uniek en afhankelijk van onder andere jouw persoonlijke en bedrijfssituatie. Daarom is het belangrijk om een eigen visie en aanpak te ontwikkelen die voor jouw unieke situatie werkt. Het Inspiration & Learning Centre (I&LC) helpt je hierbij!

Wat is het I&LC?

Een van de kerntaken van onze beroepsvereniging is het overdragen van de brede kennis en ervaring die binnen FMN, de verbonden organisaties en kennisinstellingen aanwezig is. Het I&LC van FMN biedt leer- en inspiratietrajecten aan op basis van deze kennis en de praktijk. Samen met de andere deelnemers ga je op zoek naar een oplossing die voor jouw situatie werkt. Je kunt voor zowel persoonlijke professionele ontwikkeling als organisatieontwikkeling terecht bij het I&LC. Naast de reguliere leer- en inspiratietrajecten ontwerpt het I&LC incompany programma’s en programma’s gericht op kennisdeling en kennisontwikkeling. Het platform Next Level FM is hier een voorbeeld van.

Waarom deelnemen?

Het I&LC helpt je bij het vormen van een eigen visie op de uitdaging(en) waar je voor staat. Met inzicht kan je namelijk verder werken aan de thema’s binnen jouw context en ontwikkel je jouw eigen ontwikkelplan. We bieden een omgeving waarin je vooral leert van elkaars inzichten, worstelingen en ervaringen. Daarnaast haal je inspiratie uit de verhalen van koplopers, ervaringsdeskundigen en experts uit het werkveld of kennisinstituten. Je kunt de trajecten van het I&LC vergelijken met ‘werkateliers’. Door praktijk en theorie te verbinden, kom je tot een visie die je verder helpt.

Voor wie is het I&LC bedoeld?

Iedereen met een uitdaging binnen het facilitaire werkveld is welkom bij het I&LC. Voor young professionals en starters zijn er speciale programma's.

Aanbod young professionals en starters

Het programma voor young professionals is gebaseerd op de meester-gezel-verhouding. We schakelen experts uit het FMN-netwerk in als meesters zodat je van hun kennis en ervaring kunt leren. Met supervisie en intervisie helpt dit programma je bij jouw volgende carrièrestap!

In het introductieprogramma voor starters/net-afgestudeerden maak je kennis met de breedte van het vakgebied en leg je een fundament voor jouw professionele ontwikkeling. We richten ons op inzicht en – niet onbelangrijk – het vormen van een professioneel netwerk binnen het facilitaire werkveld.

Hoe ontstaat het aanbod van het I&LC?

We ontwerpen het aanbod op basis van huidige en toekomstige vragen, behoeften en uitdagingen binnen het werkveld. Ook kijken we naar de visie en koers van de FMN Expertteams en de verbonden kennisinstituten. De FMN Expertteams en andere FM-experts zijn eveneens betrokken bij de uitvoering van de programma’s. Een onafhankelijke programmaraad bewaakt de kwaliteit en relevantie van het aanbod. 

Ook al is de scheidslijn dun, het I&LC wil niet concurreren met opleidings- en trainingsorganisaties in het facilitaire werkveld. Het I&LC maakt per thema expliciet duidelijk welke FMN-leden een aanvullend aanbod op het thema hebben zodat leden met elkaar aan hun ontwikkeling kunnen werken. 

Aan de slag met het I&LC

Zodra er een nieuw programma bekend is, vind je alle informatie op deze pagina.